• grede-nove-

NOVE GREDE


Grede iz Evropske unije

Visina: 20cm

Dužine: 2,9m i 3,9m

Grede su zaštićene fabričkom plastikom sa obje strane.