• aluminijska-oplata-stropna-...
  • aluminijska-oplata-stropna-..
  • aluminijska-oplata-stropna-.
  • aluminijska-oplata-stropna
  • aluminijska-oplata-stropna-....

Stropna oplata za ploče aluminijska

- Stropna oplata za ploče aluminijska

- marke Faresina, 

- brzomontirajuća, 

- kompletna sa padajućim glavama, gredama i pocinčanim pulcevima visoke nosivosti

- dužina 150x75

- težina 1 table 15kg