• faressina-oplata-1
  • faressina-oplata-2
  • faressina-oplata-3
  • faressina-oplata-4
  • faressina-oplata-5

Oplata čelična, Faressina


Oplata čelična Faressina, kompletna sa šarafima.


Razni elementi.

U dobrom stanju.